Όροι χρήσης του site

Ο παρών δικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της Web Hellas.

Η Web Hellas, μέσω της ιστοσελίδας www.web-hellas.com παρέχει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης και χρήστης των σελίδων του site, καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών, μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site web-hellas.com που προβάλλονται από την Web Hellas, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Web Hellas.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την Web Hellas, είναι αποκλειστικά δικαιώματα της Web Hellas, προστατευόμενα από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να θεωρείται ως εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους. Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αναδιανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Web Hellas.

Προβαλλόμενες επιχειρήσεις.

Σε καμία περίπτωση η Web Hellas, δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα, την ποιότητα και την ακρίβεια πληροφοριών και προβαλλομένων προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτους και προβαλλόμενες επιχειρήσεις και site, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη προβολή, λειτουργία και χρήση του δικτυακού τόπου αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη και γενικά προς τους χρήστες του διαδικτύου και δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές ή προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την διενέργεια ή όχι συγκεκριμένων πράξεων. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας. Η χρήση κάθε προβαλλόμενης από το site μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη, όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου.

Στην ιστοσελίδα της Web Hellas, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή να συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της Web Hellas, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν.

Η Web Hellas, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει ή να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.